Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice se i letos připojí k několika stovkám vědeckých institucí v ČR a v Evropě a otevře své brány všem zájemcům o vědu bez rozdílu věku.

Letos se zaměříme na téma Všemi smysly. 
Napište si datum 30. září do svých kalendářů a sledujte nás zde, na speciálním webu Univerzity Pardubice nebo na sociálních sítích.

  • Těšit se můžete na nabitý večerní program.
  • Svoji nezapomenutelnou vědeckou show rozjede Michael Londesborough.
  • Potkáte se s vědci, který vám vysvětlí zákonitosti vědy a techniky.
  • Chybět nebude ani soutěž pro malé návštěvníky o speciální ceny Noci vědců.

Program Noci vědců 2022

30. 9. 2022
16.00 - 22.00 

Celý univerzitní program se letos koná v prostorách Fakulty chemicko-technologické, kde se představí všechny naše fakulty a Dopravní fakulty Jana Pernera.

Pro detailní program, přenos i soutěž navštivte naše sociální sítě nebo speciální web Noc vědců

Účast na akci je zdarma. Doprava na akci je zajištěna speciální autobusovou linkou - podívejte se na jízdní řád

Celý program je koncipován tak, že je přístupný všem. Asistenci a podporu pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky zajistí Centrum ALMA.

Události organizace