Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je nejvýznamnější česká vysoká škola a jedna z nejstarších evropských univerzit. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni). Ročně ji absolvuje zhruba 8000 studentů a patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+. V nedávné dobře se stala členem prestižní univerzitní aliance 4EU+ sedmi špičkových evropských univerzit (společně s pařížskou Sorbonnou, Univerzitou v Heidelbergu, Kodaňskou univerzitou, Milánskou univerzitou, Varšavskou univerzitou a Univerzitou v Ženevě).

Letos vás čeká přes 80 přednášek, workshopů a experimentů na téma Věda všemi smysly! Program máme na 4 místech v Praze a na Lékařské fakultě v Hradci Králové.

Události organizace