Univerzita Hradec Králové

Těšení se stupňuje! Tradiční Noc vědců letos s tématem Všemi SMYSLY proběhne 30. září 2022.

Znovu vám nabídneme exkluzivní vhled do všeho vědecky zajímavého, co se na UHK v průběhu roku událo nebo děje. 

Noc vědců probíhá ve všech koutech ČR, v Hradci pro vás program připravuje Univerzita Hradec Králové, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Knihovna města Hradce Králové, Studijní a vědecká knihovna HK a UK –⁠ Lékařská fakulta v Hradci Králové. 

Přijďte zažít jedinečnou atmosféru a prověřte vaše smysly ve všech zapojených institucích po celém Hradci Králové!

Události organizace