Národní zemědělské muzeum Praha

Vyprávíme příběh našeho zemědělství, příběh o všem mezi zemí a talířem. Jsme muzeem pro celou rodinu. Nabízíme unikátní pohled na zemědělství a vše, co s ním souvisí. 

Zemědělská věda všemi smysly!
Už sedmým rokem se naše muzeum na jeden večer promění v centrum zemědělské vědy. Jak dobrodružná může zemědělská věda být, vám i letos v Noci vědců představí výzkumníci z různých oblastí živočišné i rostlinné výroby, lesního hospodářství, vodohospodářství i potravinářství. Na více než dvou desítkách stanovišť jsou tu pro vás připravené ochutnávky nejnovějších vědeckých pokusů, pachové, chuťové i vědomostní kvízy, dětské soutěže, ukázky zemědělské techniky, zajímavé přednášky, workshopy, komentované prohlídky i degustace. Prožívejte letošní noc všemi smysly!
Vedle smyslových prožitků, na které je letošní Noci vědců zaměřená, si v tomto roce připomínáme i dvousté výročí narození G.J. Mendela. Víte, kolik chutí a barev musí rozeznávat šlechtitel ovoce, jaký smysl má genová banka pro lidstvo a jakou roli ve šlechtění brambor hraje kuchařka?  
Těšíme se na vás!   

Na programu se letos podílejí:
    Národní zemědělské muzeum    
    Agritec    Plant Research, s.r.o.
    Česká akademie zemědělských věd 
    Česká zemědělská univerzita 
    Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) a Pureself
    H2Ospodař!     
    Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i    
    Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. a Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7    
    Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.    
    Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.    
    Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
    Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
    Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
    Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko

Události organizace