Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích, jejíž vznik se datuje od roku 1991. Navázala zejména na tradice vzdělávání učitelů, vysokoškolských odborníků pro různá odvětví zemědělské výroby, teologická studia, tradici rybníkářství a rybářství. Základ univerzity původně tvořily dvě fakulty – Pedagogická fakulta a Provozně ekonomická fakulta.

Univerzita se profiluje jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Na univerzitě studuje 10 500 studentů ve více než 200 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách. Pro širokou veřejnost univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání.

V průběhu své existence se Jihočeská univerzita stala významným centrem výzkumu a vývoje v jižních Čechách. Nové objekty, vybavené nejmodernějšími přístroji a laboratorní technikou, jsou zárukou špičkových výsledků. Univerzita se může pochlubit významnými publikacemi a kvalitním výzkumem. Výsledky své práce vědci z Jihočeské univerzity publikují v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech jako je Nature, Science nebo PNAS. Rovněž získávají mezinárodní ocenění.

Jihočeská univerzita spolupracuje s více než 300 dalšími univerzitami celého světa. Podporuje studijní a výzkumné výjezdy studentů a akademických pracovníků. Mezinárodní prestiž Jihočeské univerzity dokládá i aktivní výzkum badatelských týmů v rozmanitých částech světa jako je Arktida nebo Papua Nová Guinea.

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST                 FACEBOOK                    YOUTUBE                           

Události organizace