Gymnázium Česká Lípa

Gymnázium v České Lípě je střední všeobecně vzdělávací škola se všeobecným zaměřením. Svým žákům nabízí dva typy studia, a to osmileté a čtyřleté studium. 

Škola nabízí kromě běžné výuky i celou řadu volnočasových aktivit 

Historie Gymnázia v České Lípě je dlouhá a bohatá. Sahá až k roku 1627, kdy bylo zřízeno latinské gymnázium při augustiniánském klášteře, pokračuje školou německou, jež byla na konci 19. století zestátněna, a dále vybudováním českého gymnázia, jehož činnost byla ukončena po mnichovském diktátu a které bylo obnoveno v roce 1945.

Místa organizace

Události organizace