Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Předmětem činnosti ÚŽFG, jehož historie sahá až do roku 1954, je špičkový základní výzkum v oblasti fyziologie, genetiky, ekologie a evoluce. V širokém rozsahu témat, od čistě biomedicínských až po biodiverzitně orientovaná, studujeme unikátní vlastnosti domácích, divokých i laboratorních zvířat. Výsledky našeho výzkumu přinášejí unikátní poznatky zejména v oblasti poznání fyziologických funkcí, genetických struktur, interakcí v genomu živočichů a interakcí živočichů s jejich okolím. Zvláště jde o výzkum druhů/populací významných v medicíně (modelové druhy), ekologii (chráněné nebo jinak významné druhy) nebo zemědělství (hospodářská zvířata) a výzkum v oblasti kvality a bezpečnosti potravin.

Program na tomto místě