Biologické centrum AV ČR

Biologické centrum Akademie věd ČR patří mezi největší vědecké instituce ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Jeho hlavním zaměřením je výzkum v biologických a biologicko-ekologických oborech; rozvíjí trendy evoluční biologie a ekologie, které reagují na problémy globálního významu a udržitelnosti života na Zemi. www.bc.cas.cz

Program na tomto místě