Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Brno > Masarykova univerzita > Výstava

Masarykova univerzita

Výstava


18:00 — 23:59Dopad klimatických změn na růst rostlin     Univerzitní kampus
18:00 — 23:00Nekupuj, nevlastni – sdílej     Fakulta informatiky, Ústav výpočetní techniky a Ekonomicko-správní fakulta
18:00 — 23:59Společnost a klimatická krize     Fakulta sociálních studií
18:00 — 23:59Divoká Amazonie očima hispanistů     Filozofická fakulta a Právnická fakulta
18:00 — 23:59Plazma a moderní úpravy povrchů materiálů aneb „kouzlení s výboji“     Přírodovědecká fakulta
18:00 — 23:59Cesta do pravěku     Přírodovědecká fakulta
18:00 — 23:59Výstava Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka     Přírodovědecká fakulta
18:00 — 23:59Krajina a předkové     Filozofická fakulta a Právnická fakulta
18:00 — 23:59Z Historického ústavu FF MU až na konec světa     Filozofická fakulta a Právnická fakulta
18:00 — 23:59Proměny krajiny českých zemí od středověku po současnost     Filozofická fakulta a Právnická fakulta
18:00 — 23:59Prohlídka mineralogických a paleontologických sbírek + soutěž v určování nerostů a fosílií     Přírodovědecká fakulta
18:00 — 23:59Krása krajiny a přírodních objektů na dřevorytech z 19. století     Přírodovědecká fakulta
18:00 — 23:59I smrt musela rukovat     Filozofická fakulta a Právnická fakulta