Šetrně k planetě
27. září 2019

O Noci vědců

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět.

Vždy na přelomu září a října na jeden večer otevíráme brány vědeckých institucí a univerzit a blíže představujeme vědce a důležitost jejich práce pro naši společnost.

V České republice se Noc vědců koná už od roku 2005 a neustále se rozšiřuje do dalších měst. Chytré zábavě se meze nekladou a tak není divu, že získává na popularitě, baví totiž ty nejmenší i dospělé.

Zatím poslední ročník Noci vědců proběhl 27. 9. 2019 ve více než 30 městech České republiky. Zaznamenal rekordní návštěvnost bezmála 70 000 návštěvníků. Další ročník už nyní připravují opět národní koordinátoři z Ostravy (Ostravská univerzita, VŠB - Technická univerzita v Ostravě) společně s dalšími univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími instutucemi, kteří žijí pro vědu.

Každý rok má program jedno společné téma. Téma roku 2020 odtajníme v druhé polovině měsíce března 2020.

Předchozí ročníky

2019 | Téma: Šetrně k planetě

Už v romantismu se raná forma enviromentální výchovy orientovala na ochranu zajímavých přírodních jevů s důrazem na jejich krásu a vzácnost, nikoliv na jejich přírodovědnou hodnotu. V České republice až do 90. let figuroval místo označení environmentální výchova pojem ekologická výchova a právě toto pojetí v mnohých z nás přežívá až do současnosti. Noc vědců toto přežité pojetí nahradila tím do jisté míry romantickým. Planetu jsme představili nikoli jako geologický obejkt, ale především jako místo k životu.

2018 | Téma: 100 let české vědy

Připravený program byl neuvěřitelně pestrý. Návštěvníkům dal nahlédnout nejen do historie české vědy, ale představil také nejmodernější vědecké trendy. Průlet stoletou vědeckou činností návštěvníkům právem ukázal, že čeští vědci patří mezi světovou špičku.

2017 | Téma: Mobilita

Noc vědců je akce pro veřejnost, která vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005 a jejím posláním je popularizace vědy a osobností vědců. Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny univerzity.

2016 | Téma: Světlo a tma

Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště, science centra, a další pracoviště, ve kterých se zdarma konají komentované prohlídky, populárně vzdělávací akce.

Podívejte se,
co chystáme letos