Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Univerzita Karlova > Právnická fakulta > Pohybové aktivity dětí a mládeže

Pohybové aktivity dětí a mládeže

20:30 – 21:30
Přednáška
Právnická fakulta (Univerzita Karlova)
nám. Curieových 901/7
GPS: 50.0915; 14.4173
Info: místnost 100
Doprava: zastávka Právnická fakulta, tramvaj č. 17, autobus č. 207

Pohybové aktivity dětí a mládeže
Václav Bunc 

Pohyb je základní životní potřeba, která není-li kultivována, s rostoucím věkem zaniká. To má za následek, že v současnosti je charakterizována stále se snižujícím objemem pravidelně realizovaných pohybových aktivit, které už jsou nižší, než jedinec pro zdárný rozvoj potřebuje. Působení pohybu na jednotlivce je preventivní a formativní. Pohyb snižuje dopady současného životního stylu na jednotlivce, hlavně pak ovlivňuje hmotnost, snižuje riziko tzv. civilizačních chorob a determinuje kvalitu života. 

Vhodně zvolené pohybové aktivity ovlivňují biologické parametry (hmotnost, zdatnost a z nich vyplývající zdravotní stav, sarkopénii, práceschopnost atd.), ale i parametry psychické – snižuje psychické napětí, pozitivně ovlivňuje depresi i demenci konkrétně Alzheimerovu nemoc. 

Vztah k pravidelné realizaci pohybových aktivit – závislost na pohybu - se formuje v dětském věku. Základním cílem všech pohybových intervencí je změna sedavého na aktivní životní styl. V prezentaci uvedeme příklady úspěšných pohybových programů realizovaných v posledních dvou dekádách u dětí a adolescentů.