Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Zdravotně sociální fakulta > Komunikační bariéry při práci se seniory, oblek simulující stáří ,,gerontooblek“

Komunikační bariéry při práci se seniory, oblek simulující stáří ,,gerontooblek“

17:00 – 19:00
Přednáška Workshop Poradna Komentovaná ukázka
Zdravotně sociální fakulta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Studentská 1410/23
GPS: 48.9778; 14.4493
Info: Aula JU, přednáškový sál, 1. patro
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita

Cílem semináře bude seznámit účastníky se základními komunikačními bariérami při práci se seniory. Návštěvníci také budou mít možnost si osobně vyzkoušet ,,gerontooblek“ – pomůcku, která simuluje určitá omezení, která může navodit iluzi stáří či určitého smyslového omezení (zrak, hmat, sluch). Speciální ortézy navozují ztuhlost kloubů a tím omezení hybnosti. Speciální brýle pak znemožní ostré vidění. Touto pomůckou si i mladý člověk může vyzkoušet, jaké to je zestárnout během pár minut o 60 let.

Přednášející: Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D