Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Zdravotně sociální fakulta > Multismyslová relaxační místnost Snoezelen

Multismyslová relaxační místnost Snoezelen

20:20 – 21:00
Přednáška
Zdravotně sociální fakulta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Studentská 1410/23
GPS: 48.9778; 14.4493
Info: Aula JU, zasedací místnost, přízemí
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita

V přednášce bude podán stručný popis metody Snoezelen, jejímž zásadním principem je multisenzorická stimulace, která probíhá ve specificky upraveném prostředí. Díky příjemné  atmosféře  má  za  cíl  vyvolat  pocit  klidu,  uvolnění,  bezpečí  a  jistoty, slouží  k relaxaci,  poskytnutí  autentického  zážitku,  vytvoření  vztahu  vzájemné  důvěry, zároveň také motivuje k činnosti a stimuluje. Snoezelen je místem radosti a setkávání ve speciálně upraveném prostředí, jehož základním cílem je působit na všechny lidské smysly. V místnosti snoezelen se člověk ocitá v prostředí naprosto odlišném od každodenního stresu, v prostředí plném harmonie, barev, relaxace a odpočinku.  

Přednášející: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.