Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Pedagogická fakulta, Dukelská 9 > Variabilität des Gegenwartsdeutschen/ Variabilita současné němčiny

Variabilität des Gegenwartsdeutschen/ Variabilita současné němčiny

18:00 – 20:00
Přednáška
Pedagogická fakulta, Dukelská 9 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Dukelská 245/9
GPS: 48.9714; 14.4773
Info: učebna D319, 2. patro
Doprava: zastávka MHD: Metropol

Deutsch ist eine sehr variable Sprache, bekannt sind z. B. die drei Standardvarietäten des Deutschen (Deutsch in Deutschland, Österreich und der Schweiz), die kleinräumigeren deutschen Dialekte oder die Sprache diverser sozialer Gruppen (Fachsprachen, Jugendsprache u. ä.). Der Vortrag gibt – auch aufgrund vieler illustrierender Beispiele – eine Übersicht über diese Variabilität.

Němčina je velmi rozmanitý jazyk, známé jsou např. tři standardní variety němčiny (němčina v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku), německé dialekty nebo jazyk různých sociální skupin (odborné jazyky, jazyk mládeže apod.). Přednáška nabídne – také na základě četných ilustrativních příkladů – přehled o této variabilitě.

Přednášející: Mgr. Jana Kusová, Ph.D.