Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Pedagogická fakulta, Dukelská 9 > Enviromentální psychologie

Enviromentální psychologie

17:00 – 20:00
Přednáška
Pedagogická fakulta, Dukelská 9 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Dukelská 245/9
GPS: 48.9714; 14.4773
Info: chodba, 1. patro
Doprava: zastávka MHD: Metropol

Ekopsychlogie je poměrně nový empirický vědecký obor v rámci sociální psychologie, který se systematicky zabývá vztahem prostředí a chování člověka, a je také základnou pro enviromentální hnutí v rámci sociálních věd. Rádi bychom tímto způsobem téma přiblížili veřejnosti, seznámili zájemce s historií vývoje tohoto oboru, s aktuálním děním a výzkumy na poli enviromentální psychologie u nás i v zahraničí. A pro soutěživé jedince bude u stánku ČASP připraven i kvíz!

Česká asociace studentů psychologie

Přednášející: Linda Procházková, Kristýna Horáková, Dominika Kučerová