Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ústí nad Labem > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > Vědecká knihovna UJEP > Výstava VODA – SUCHO

Výstava VODA – SUCHO

16:00 – 22:30
Výstava
Vědecká knihovna UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Pasteurova 3544/5, 400 96 Ústí nad Labem
GPS: 50.6653; 14.0269
Info: Volný výběr
Doprava: (Trolej)bus zastávka "Kampus"

Vědci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i., se zabývají stále intenzivněji na různých úrovních již delší dobu problematikou „VODA – SUCHO“.

Zástupci ústavu se účastní za vědeckou sféru nejen jednání Národní koalice pro boj se suchem, ale i Meziresortní komise VODA - SUCHO a především spolupracují s většinou institucí, které prezentovaly výsledky své práce v březnu 2019 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na výstavě a odborné konferenci.

Následné vyjmenování spolupracujících institucí v roce 2019 je velmi důležité

co se týká uvědomění si šíře problému VODA-SUCHO.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Česká geologická služba

Česká zemědělská univerzita

Český hydrometeorologický ústav

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Povodí Vltavy, s. p.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v. v. i.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.