Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Filozofická fakulta > Šetrně k planetě ve středověku? Lze si vzít ponaučení?

Šetrně k planetě ve středověku? Lze si vzít ponaučení?

21:30 – 22:15
Přednáška
Filozofická fakulta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Branišovská 1645/31a
GPS: 48.9787; 14.4484
Info: učebna S1, přízemí
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita

Přednáška stručně představí některé aspekty chování člověka v krajině, zejména od vrcholného středověku, kdy intenzita jeho aktivit a zásahů narůstá. Takový přehled mění obecně zažitou představu o negativním působení člověka na okolní prostředí až v posledních dekádách, max. staletích. Zároveň se podíváme na konkrétní příklad středověkého zemědělství a jeho následky. Progresivní postupy archeologického výzkumu umožňují precizně dokumentovat i takové komponenty, jako jsou zaniklá pole. Ba co víc, díky ojediněle příznivým podmínkám jejich uchování můžeme studovat takové jevy, jako je např. rozsah a intenzita půdní eroze. Analýzy ukazují, že intenzivní orební zemědělství takových oblastí vedlo na některých místech, i přes různá opatření, až k degradaci půd. Sice můžeme bezpečně konstatovat, že takové využití je v daném prostředí nevhodné, avšak máme také spolehlivou evidenci, že dané komunity zde dokázaly „fungovat“ až 300 let. Poznání, jakým způsobem se adaptovaly a vyrovnávaly se s negativními důsledky své činnosti, tak patří ke klíčovým úkolům při řešení současných environmentálních problémů.

Přednášející: Mgr. Lukáš Holata, Ph.D.