Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ostrava > VŠB-TUO > Aula VŠB-TUO > Nanomateriály v životním prostředí – neviditelné nebezpečí?

Nanomateriály v životním prostředí – neviditelné nebezpečí?

20:45 – 21:30
Přednáška
Aula VŠB-TUO (VŠB-TUO)
17. listopadu 15
GPS: 49.8308; 18.1629
Info: místnost NA4
Doprava: Tram: Hlavní třída

Lidé vytvářejí stále více umělých nanomateriálů, které se tak dostávají do životního prostředí. Nanomateriály vznikají buď jejich cílenou výrobou, nebo jako vedlejší produkt mnoha, často překvapivých, nesouvisejících lidských aktivit. Že mohou vznikat při spalování pohonných hmot, je známo, ale věděli jste, že vznikají třeba i při vaření? Nanočástice, které mají svůj původ v lidské činnosti, jsou v přírodě novým a cizorodým prvkem – jakou hrozbou jsou ale pro ekosystémy nebo lidské zdraví skutečně?

Přednášející: Oldřich Motyka z Centra nanotechnologií.

Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.

Odborný asistent. Pracuje v Centru nanotechnologií VŠB - Technické univerzity Ostrava. Vystudoval obor Systematická biologie a ekologie, doktorát získal z oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu. Strávil čtyři měsíce na stáži na Jagellonské univerzitě v Krakově a dva roky ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v ruské Dubně. Odborně i pedagogicky se věnuje problematice znečištění životního prostředí nanomateriály, specificky vlivu nanomateriálů na rostliny. Rovněž se zabývá možnostmi biomonitoringu znečištění ovzduší nanočásticemi a statistickou analýzou dat.