Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ostrava > VŠB-TUO > Aula VŠB-TUO > Voda – naše naděje

Voda – naše naděje

17:00 – 17:50
Přednáška
Aula VŠB-TUO (VŠB-TUO)
17. listopadu 15
GPS: 49.8308; 18.1629
Info: místnost NA4
Doprava: Tram: Hlavní třída

S nedostatkem i přebytkem vody se setkáváme každodenně. Jak vypadá roční chod srážek v ČR? Pozorujeme změny v přírodě? A co je doopravdy způsobuje? Vysvětlíme si, jak se naše vodní toky vypořádávají s nadbytkem nebo nedostatkem vody, jak umí zadržet vodu pro období sucha a jaké změny musíme v krajině udělat v nejbližším období.

Přednášející RNDr. Jana Nováková z Katedry enviromentálního inženýrství Fakulty hornicko-geologické.

RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Zabývá se ochranou vod, respektive přirozené říční krajiny. Hydrometruje malé vodní toky, spolupracuje s ostravskými regionálními pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu a  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. O uvedených tématech přednáší a publikuje.