Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Zlín > Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně > Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně > Úbytek hmyzu a nešetrné hospodaření v krajině | Science Café Zlín

Úbytek hmyzu a nešetrné hospodaření v krajině | Science Café Zlín

20:00 – 21:00
Přednáška
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín
GPS: 49.2252; 17.6604
Info: U15/003
Doprava: U Zámku, Náměstí práce

Proč klesá hmyzí biodiverzita ve volné krajině i v chráněných územích a co to znamená pro člověka? Existují možnosti, jak tento trend zvrátit? O tom, jak se chovat k přírodě popovídá doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D., vědec, jehož působištěm je Ústav inženýrství ochrany životního prostředí na Fakultě technologické, kde se věnuje problematice mikrobiální degradace polutantů.