Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Brno > Masarykova univerzita > Univerzitní kampus > Herbář Masarykovy univerzity

Herbář Masarykovy univerzity

18:00 – 23:59
Komentovaná prohlídka
Univerzitní kampus (Masarykova univerzita)
Kamenice 5
GPS: 49.1771; 16.5689
Info: A32/1S13
Doprava: Tram, bus: Univerzitní kampus

Přírodovědecká fakulta
Univerzitní herbář patří ke čtyřem největším herbářovým sbírkám v České republice. Mezi nimi vyniká především moderním depozitářem, systematickou péčí a kvalitou uspořádání. V současnosti obsahuje 666 tisíc herbářových položek hub, řas, mechorostů a cévnatých rostlin, které tvoří většinu sbírky. Herbář slouží nejen k dokumentaci výzkumu pracovníků ústavu od jeho založení, ale také k dokumentaci biologické rozmanitosti jižní Moravy, České republiky a celé Evropy. Ve sbírce jsou kromě toho bohatě zastoupeny také rostliny ze Středomoří, mírného pásma Asie a Severní Ameriky. Nejstarší sběry pocházejí ze začátku 19. století, nejnovější jsou několik dní staré.
 Návštěvníci se seznámí se způsoby preparace rostlin, uložením sbírky a zajímavými sbírkovými předměty, případně i s určovací literaturou. Kromě toho si budou moci ověřit své znalosti rostlin.