Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Opava > Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Bezručovo nám. 13) > Znečištění ovzduší aerosolem – příčiny znečištění, důsledky na lidské zdraví a ekosystémy a možnosti snižování znečištění s využitím městské zeleně

Znečištění ovzduší aerosolem – příčiny znečištění, důsledky na lidské zdraví a ekosystémy a možnosti snižování znečištění s využitím městské zeleně

17:00 – 17:45
Přednáška
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Bezručovo nám. 13)
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
GPS: 49.9352; 17.8964
Info: učebna B1

Aerosol je jednou z nejvýznamnějších látek znečišťujících ovzduší, která  negativně ovlivňuje zdraví obyvatelstva a zdravotní stav lesních ekosystémů. V přednášce budou charakterizovány příčiny znečištění ovzduší aerosolem, vliv aerosolu na lidské zdraví a ekosystémy a možnosti snižování znečištění s využitím městské zeleně. V přednášce budou popsány moderní experimentální metody a výsledky měření koncentrace a toku aerosolu s využitím vzducholodě nad různými zdroji znečištění a modelování záchytu aerosolu městskou zeleni.