Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Univerzita Karlova > Přírodovědecká fakulta (a Matematicko-fyzikální fakulta) > Historie periodické tabulky, aneb od chaosu k systému

Historie periodické tabulky, aneb od chaosu k systému

20:50 – 21:35
Přednáška
Přírodovědecká fakulta (a Matematicko-fyzikální fakulta) (Univerzita Karlova)
Hlavova 8
GPS: 50.0683; 14.4248
Info: posluchárna CH1 (1. mezipatro)
Doprava: zástavka Albertov, tramvajové linky č. 7, 14, 18 a 24

Jedním z nejdůležitějších přírodních zákonů je bezesporu periodický zákon. Na tento rok připadá 150. výročí jeho objevu ruským chemikem D. I. Mendělejevem. V přednášce si připomeneme cestu lidského poznání chemické podstaty našeho světa od doby řeckých přírodních filosofů, přes představy alchymistů arabských, renesančních i raně novověkých, až po formulaci názorů na pojem prvek. Budeme se zabývat i vývoji pokusů o uspořádání prvků do systému od návrhu Lavoisierova, přes Döbereinerovy triády až po Mendělejevův úspěch. Uvedeme si mnohé zajímavosti ze světa prvků i přínos českých vědců při jejich objevování, zejména práce prof. Bohuslava Braunera. 
přednáška doc. RNDr. Karla Nesměráka, Ph.D.