Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Univerzita Karlova > Přírodovědecká fakulta (a Matematicko-fyzikální fakulta) > Enviromentální problémy těžby surovin v Africe (prof. Ettler)

Enviromentální problémy těžby surovin v Africe (prof. Ettler)

19:10 – 19:55
Přednáška
Přírodovědecká fakulta (a Matematicko-fyzikální fakulta) (Univerzita Karlova)
Hlavova 8
GPS: 50.0683; 14.4248
Info: posluchárna CH1 (1. mezipatro)
Doprava: zástavka Albertov, tramvajové linky č. 7, 14, 18 a 24

Afrika je kontinentem surovin, bez nichž se člověk v současném technologickém světě neobejde. Jejich těžba ale přináší řadu environmentálních problémů, na které se tato přednáška zaměří. Jak je ovlivněna kvalita půdy v okolí těžebních závodů? Jaký vliv má znečištění zemědělských plodin a zvýšené množství prachu v ovzduší na zdraví obyvatel žijících v těžebních oblastech? Jaká je budoucnost rozsáhlých deponií odpadů z těžby a zpracování kovů v subsaharské Africe?
přednáška prof. RNDr. Vojtěcha Ettlera, Ph.D.