Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Zlín > Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně > Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně > Člověk vs. země(dělství) | Science Café Zlín

Člověk vs. země(dělství) | Science Café Zlín

17:00 – 18:00
Přednáška
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín
GPS: 49.2252; 17.6604
Info: U15/003
Doprava: U Zámku, Náměstí práce

Jak se měnil vztah člověka k přírodě v průběhu tisíciletí? Jak se vyvíjelo zemědělství a vztah člověka k půdě? K čemu směřuje současná rostlinná a živočišná produkce? V rámci přednášky se pokusíme nejen na tyto, ale i další otázky, s danou problematikou související, nalézt odpovědi.
Přednáší doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.