Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Brno > Masarykova univerzita > Přírodovědecká fakulta > Co o nás prozradily naše řeky?

Co o nás prozradily naše řeky?

18:00 – 22:00
Program pro děti Experimenty Hry a soutěže
Přírodovědecká fakulta (Masarykova univerzita)
Kotlářská 267/2
GPS: 49.2054; 16.5971
Info: Budova 5/Z4
Doprava: Tram, bus: Konečného náměstí

Ukázky přirozených i narušených vodních toků budou prezentovány formou tištěných materiálů na panelech a videoprojekce. Účastníci budou mít možnost pozorovat dynamiku fluviálního prostředí v experimentálních zařízeních, kde bude možné vyzkoušet si měření vybraných parametrů a jejich regulaci. V prezentačních akváriích budou vystaveny vodní organismy, které budou komentovány s ohledem na jejich vazbu k podmínkám prostředí, životní projevy a význam při indikaci degradace ekosystému. Připraveny budou také soutěže a výtvarné činnosti s tématikou říční krajiny.