Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Brno > Masarykova univerzita > Univerzitní kampus > Šetrně k planetě prostřednictvím pochopení fungování naší mysli: ekologické problémy z hlediska neurovědy, psychoterapie a duchovního růst

Šetrně k planetě prostřednictvím pochopení fungování naší mysli: ekologické problémy z hlediska neurovědy, psychoterapie a duchovního růst

21:30 – 22:00
Přednáška
Univerzitní kampus (Masarykova univerzita)
Kamenice 5
GPS: 49.1771; 16.5689
Info: Aula
Doprava: Tram, bus: Univerzitní kampus

Lékařská fakulta
Jako lidstvo pravděpodobně čelíme ekologické katastrofě, jejíž důsledky pro vše živé na planetě, včetně nás samých, zatím nikdo neumíme dohlédnout. Jsme svědky globálního oteplování, znečištění vzduchu, vody a půdy, přelidnění, kácení deštných pralesů a vymírání tisíců živočišných druhů.  Významní ekologové současnosti hovoří o takzvaném antropocenénu jako o dalším geologickém období vývoje planety. Termín vyjadřuje fakt, že lidstvo svou činností globálně ovlivňuje zemský ekosystém. Důležitým cílem přednášky a diskuse je poodkrýt souvislosti mezi přirozenými zákonitostmi fungování našeho mozku v kontextu našeho neuronálního systému odměny, který je poprvé v evoluci lidského druhu vystaven extrémnímu a dlouhodobému nadbytku, a konzumním chováním nás lidí, které má devastující účinky na celou planetu.  Projdeme cestou od pochopení zákonitostí fungování našeho mozku až k technikám kultivování takových návyků mysli, které nám všem mohou pomoci vymanit se z pasti soustavného vyhledávání nových potěšení. Jedině skrze pochopení těchto zákonitostí a obrácení naší pozornosti více dovnitř, oproti hledání útěchy ve vnějším světě, můžeme zastavit katastrofu zprostředkovanou růstovým kapitalismem.