Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ústí nad Labem > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP > doc. RNDr Milan Gryndler, CSc. – Půda: tajemný svět pod našima nohama

doc. RNDr Milan Gryndler, CSc. – Půda: tajemný svět pod našima nohama

18:00 – 19:00
Přednáška Vědecká show
Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Za Válcovnou 1000/8 - Klíše
GPS: 50.6652; 14.0037
Info: Stará budova
Doprava: Bus 27, zastávka Za válcovnou

Přednáška s praktickou ukázkou.

Půda může na první pohled vypadat jednoduše a fádně. Když si ji ale prohlédneme blíže, zjistíme, že je to jeden ze zázraků přírody, který je pro člověka zásadně důležitý, dokonce můžeme tvrdit, že bez půdy by naše lidská společnost asi neexistovala. Nejdůležitější službou, kterou nám půda poskytuje, je podpora růstu rostlin. Rostliny umíme pěstovat i jinak než v půdě, v půdě je to ale nejsnazší a nejlevnější.  Půda je živá, obsahuje úžasně složité a neuvěřitelně zajímavé společenstvo živých organismů. Bez nich by neměla své schopnosti. Tím, že půdu využíváme, tím ji také namáháme a ničíme. Namáháme a ničíme i půdní organismy. Aby si půda zachovala svoji hodnotu i když ji využíváme, musíme jí rozumět, musíme chápat procesy, které se v ní odehrávají. Musíme se od ní učit a musíme ji chránit.