Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ústí nad Labem > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP > doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. – Osminozí tkalci a jejich hedvábí

doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. – Osminozí tkalci a jejich hedvábí

17:00 – 18:00
Přednáška Vědecká show
Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Za Válcovnou 1000/8 - Klíše
GPS: 50.6652; 14.0037
Doprava: Bus 27, zastávka Za válcovnou

Přednáška s praktickou ukázkou.

Mnoho let trvá úsilí průmyslu polymerů vyrobit syntetická textilní vlákna podobných vlastností, jaké má hedvábí vytvářené pavouky.

Mezi živočichy není žádná jiná skupina, u níž by snovací činnost představovala tak impozantní jev, jako je tomu v případě pavouků. Jedinečnost jejich snovacího aparátu  spočívá mj. již v samotném faktu, že byl v průběhu evoluce „vložen“ do relativně rozsáhlého zadečku. Tvoří jej tři až čtyři páry snovacích bradavek, ke kterým se připojují snovací žlázy. Vlákna pavoučího hedvábí vznikají v tekuté podobě činností sekrečních epitelů snovacích žláz. Výzkumem snovacího ústrojí se zabývá mnoho vědeckých center po celém světě a jedním z nich je také Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem. Účastníci „Noci vědců“ budou seznámeni s výsledky dosavadního studia tohoto biomateriálu, prováděného za použití nejmodernějších mikroskopických metod.