Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ostrava > Ostravská univerzita > Přírodovědecká fakulta > Na kafé s… vědci z PřF na téma: Ta naše krajina česká, ta byla dříve tak hezká

Na kafé s… vědci z PřF na téma: Ta naše krajina česká, ta byla dříve tak hezká

17:00 – 18:30
Přednáška
Přírodovědecká fakulta (Ostravská univerzita)
Chittussiho 10
GPS: 49.8434; 18.3042
Info: Chittussiho 10, posluchárna M427
Doprava: Bus: Revírní br. pokladna

Česká krajina dostává v poslední době více než zabrat – zásadně ji poškozujeme intenzivním zemědělstvím, mizí z ní voda i živočišné druhy, v lesích řádí kůrovec. Začínají se projevovat dopady klimatické změny? Jak z takové krize ven? Víme, jak s krajinou zacházet, abychom ji předali budoucím generacím v dobré kondici? Jak spolupracuje akademická sféra s ostatními hráči na pomyslném krajinném kolbišti? Ačkoliv to působí beznadějně, pomyslná živá voda, kterou bychom naši krajinu mohli uzdravit, je mnohem dostupnější, než se zdá. 

Debatovat bude děkan Přírodovědecké fakulty, geomorfolog a geoekolog Jan Hradecký, vedoucí katedry biologie a ekologie Aleš Dolný a Vojtěch Bajer, předseda jedné z největších neziskových organizací, které se u nás zabývají ochranou přírody. Moderuje Jan Lenart z katedry fyzické geografie a geoekologie. 

Akce je financována z projektu HR Excellence in
Research na Ostravské univerzitě, registrační číslo projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225.