Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Plzeň > Západočeská univerzita v Plzni > Techmania Science Center > Experimentální prototyp Poseidon

Experimentální prototyp Poseidon

17:00 – 22:00
Komentovaná ukázka
Techmania Science Center (Západočeská univerzita v Plzni)
U Planetária 2969/1
GPS: 49.7406; 13.3624
Doprava: Linky PMDP 15, 17, 18, 22.

Některé typy plastového odpadu je v současné době velmi těžké třídit pro následnou recyklaci - například směsi vizuálně shodných plastů nebo směsi plastové drtě. Takový odpad je likvidován skládkováním nebo spalováním, přestože jeho jednotlivé složky jsou velmi cenné. Vznikají emise a vzrůstá potřeba skladovacích kapacit. Projekt vznikající na ZČU ve spolupráci se společností Puruplast, a.s. vám představí technologii elektrostatické separace plastů, především pak experimentální elektrostatický separátor Poseidon, který umožňuje třídění plastů na základě elektrického náboje vznikajícího vlivem jejich tření (triboelektrický efekt).