Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Akademie věd ČR > Akademie věd ČR – hlavní budova > Vliv světla na živé organismy, pozitivní a negativní působení umělého osvětlení

Vliv světla na živé organismy, pozitivní a negativní působení umělého osvětlení

19:30 – 20:30
Přednáška Diskuse
Akademie věd ČR – hlavní budova (Akademie věd ČR)
Národní 1009/3
GPS: 50.0816; 14.4145
Info: 2. patro, č. 206
Doprava: Národní divadlo (TRAM 2, 9, 18, 22)

Veškeré formy života se v průběhu evoluce přizpůsobily pravidelným změnám světelných podmínek, způsobeným rotací Země a jejím obíháním kolem Slunce. Rostliny, živočichové i řasy navázaly na střídání světla a tmy své cykly aktivity a regenerace, spánku a bdění, příjmu potravy, rozmnožování apod. Umělé světelné zdroje s různým rozložením spektra mohou přirozené rytmy živých tvorů podporovat, například dovedou napodobit povzbuzující účinky denního světla na člověka v interiéru, ale také mohou organismy živých tvorů mást a oslabovat. To se stává, pokud světlo přichází v nevhodnou dobu, má nevhodné spektrum nebo je příliš intenzivní. Jedním z vážných aktuálních problémů je světelné znečištění, tedy kontaminace přírodní noční tmy přímým nebo odraženým světlem z elektrických zdrojů. Světelné znečištění dnes výrazně narušuje rovnováhu mnoha přírodních ekosystémů a je významnou složkou v koktejlu příčin, které způsobují velké úbytky hmyzu a dalších živočišných druhů. Naše společnost potřebuje umělé venkovní osvětlení i po soumraku, ale vzhledem k závažnosti účinků nočního světla na živé tvory máme povinnost volit takové parametry světelných zdrojů a svítidel, aby se škodlivý vliv omezil na minimum. Hynek Medřický se osvětlováním zabývá už 27 let, z toho posledních 10 let do hloubky studuje vlivy světla na člověka a další živé tvory. Má přístup k nejrůznějším světelným zdrojům, od těch běžných až po špičkové, používá kvalitní měřicí techniku (radiospektrometr, jasový analyzátor atd.) a rád sleduje, jak různé druhy osvětlení působí na lidi, objektivně i subjektivně. Díky kontaktům se špičkovými odborníky v oborech chronobiologie, fyziologie zraku, psychologie, neurověd atd. se Hynek Medřický dozvídá nejnovější vědecké poznatky, které se zaujetím zpřístupňuje široké veřejnosti. Pokládá za důležité zanechat naši planetu potomkům alespoň v takovém stavu, v jakém jsme ji zdědili od předků, proto usiluje o snížení světelného znečištění. Vstup ZDARMA a bez registrací, jediným omezením je limitovaná kapacita přednáškového sálu (100 osob), proto dorazte včas! ;) #nocvedcu #avcr #akademieved #vedaposetmeni