Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Česká zemědělská univerzita v Praze > Fakulta životního prostředí > Povídání o včelách

Povídání o včelách

18:00 – 19:00
Přednáška Program pro děti Promítání
Fakulta životního prostředí (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Kamýcká 129
GPS: 50.1299; 14.3704
Info: Posluchárna ZI
Doprava: Bus: Zemědělská univerzita, Parkování v areálu

Přijďte shlédnout film ,,Krajina pro včely“ o ideální krajině pro včely a poslechnout si povídání o včelách s aktivním včelařem, včetně praktické ukázky - ochutnávka medu, ukázka pláství atd.

Naše krajina je intenzivně obhospodařována a na většině orné půdy je pěstována větrem opylovaná pšenice a technické plodiny jako je řepka olejná. Naše pole patří největším v Evropské unii a mozaikovost se do krajiny nedaří vrátit od dob kolektivizace. Krajina, v které se intenzivně hospodaří na velkých výměrách, opylovačům neprospívá. Nerovnoměrně rozložená snůška včelám přináší nejdříve obrovský nadbytek potravy, poté trpí náhle hladem a propukají různé nemoci. Včely jsou jen špička ledovce, ostatní opylovači, jsou na tom ještě hůře. Existují různé způsoby, jak lze krajinu pro opylovače zpestřit, film ukáže příklady z České republiky, že je to možné.

Po filmu bude následovat diskuze.