Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích > Budova A > Vídeňský testový systém

Vídeňský testový systém

17:00 – 22:00
Přednáška Workshop
Budova A (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích)
Okružní 517/10
GPS: 49.7438; 15.3386
Info: A3
Doprava: Zastávka: Areál VŠTE nebo Okružní VŠTE

Zájemci si mohou tréninkovou formou neverbálního testu otestovat úroveň obecné inteligence v mezilidských vztazích, sledovat vlastní reakce na zvukové a vizuální podněty stiskem a ovládáním tlačítek a příslušných pedálů nebo změřit pracovní chování ovlivněné stresem za účelem identifikace zdravotního rizika a prevence, jejíž získané hodnoty jsou výstupem dotazníku s názvem AVEM, který se používá v oblasti psychologie práce a organizace, ale i psychologie zdraví a klinické psychologie.