Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > České vysoké učení technické v Praze > Fakulta biomedicínského inženýrství > Bioreportéry: Levný a rychlý varovný systém

Bioreportéry: Levný a rychlý varovný systém


Mezi ústřední témata se stále častěji dostává diskuze o vlivu znečištění životního prostředí na lidské zdraví. Neobnovitelné zdroje rychle spotřebováváme a voda, vzduch i půda jsou zanášeny toxickými chemikáliemi. Dochází proto k intenzivnímu rozvoji v oblasti biosenzorů umožňujících rychlé, spolehlivé a kontinuální monitorování toxicity. Slibné výsledky přináší tzv. bioreportéry – geneticky upravené mikroorganismy (řasy, bakterie a kvasinky)