Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > České vysoké učení technické v Praze > Fakulta biomedicínského inženýrství > Měření zraku řidičů

Měření zraku řidičů


Návštěvníci si mohou otestovat svůj zrak, zda jsou způsobilí k řízení motorových vozidel.