Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > České vysoké učení technické v Praze > Fakulta biomedicínského inženýrství > Mobilní telefon – jak moc nám září do hlavy? Je možné šíření elektromagnetických vln v lidské hlavě využít v medicíně?

Mobilní telefon – jak moc nám září do hlavy? Je možné šíření elektromagnetických vln v lidské hlavě využít v medicíně?


Demonstrace ohřevu fyzického modelu lidské hlavy anténou mobilního telefonu. Anténa bude připevněna na agarový fantom hlavy a k ohřevu bude využit mikrovlnný generátor pracující na frekvenci 2,45 GHz. Teplota bude sledována pomocí termokamery a teplotních sond. Pomocí počítačových simulací bude vizualizováno šíření elektromagnetických vln od mobilního telefonu lidskou hlavou a samotný ohřev. Následovat bude ukázka využití elektromagnetických vln pro detekci mozkových mrtvic a léčby rakoviny v oblasti hlavy a krku.