Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > České vysoké učení technické v Praze > Fakulta biomedicínského inženýrství > Navigační systém pro nevidomé

Navigační systém pro nevidomé


Vyzkoušejte si navigaci v prostoru se zavázanýma očima.