Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > České vysoké učení technické v Praze > Fakulta biomedicínského inženýrství > HOMEBALANC – Interaktivní rehabilitační systém pro tréning rovnováhy s využitím stabilometrické rovnováhy

HOMEBALANC – Interaktivní rehabilitační systém pro tréning rovnováhy s využitím stabilometrické rovnováhy


Cílem rehabilitačních postupů je zlepšit funkční schopnosti pacienta s poruchou rovnováhy. K tomuto cíli vede celá řada rehabilitačních postupů, které pracují s pacientem v daném prostředí rehabilitačního pracoviště, nebo pacient rehabilituje v domácím prostředí, které je poměrně konstantní. Cílem postupů je zlepšit kvalitu života pacientů.