Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Univerzita Karlova > Právnická fakulta > Třídím, třídíš, třídíme? Modelování třídění odpadu pomocí postojů k životnímu prostředí

Třídím, třídíš, třídíme? Modelování třídění odpadu pomocí postojů k životnímu prostředí

17:00 – 23:30
Přednáška Diskuse
Právnická fakulta (Univerzita Karlova)
nám. Curieových 901/7
GPS: 50.0915; 14.4173
Info: místnost 213
Doprava: zastávka Právnická fakulta, tramvaj č. 17, autobus č. 207

Třídím, třídíš, třídíme? Modelování třídění odpadu pomocí postojů k životnímu prostředí mezi občany ČR
Michaela Kudrnáčová, MSSc., PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. , PhDr. Petr Soukup, Ph.D.

Sociologie se zabývá komplexními problematikami, proto může být občas obtížně srozumitelná, i když jsou výsledky bádání prezentovány pomocí tabulek a grafů. Lepší porozumění našemu bádání nás tak motivuje, abychom hledali i jiné způsoby práce s daty i jejich předávání dál. Jednou z takových metod je multiagentní modelování, díky kterému se můžeme pohybovat na pomezí statistiky a programování, umožňující i vizuální zážitek. Model, který na Noci vědců představíme, se zabývá tím, jak se mění tendence třídit odpad mezi Čechy na základě vazeb, které mezi sebou mají, a také jejich vlastním postojům k životnímu prostředí. Obecně lze tvrdit, že zájem o chování druhých posiluje většinové jednání – čím více lidí sledujeme, jak se chovají, tím spíše to posílí naší tendenci jednat a chovat se většinovým způsobem.

Začátky prezentace: od 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.