Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > České vysoké učení technické v Praze > Fakulta biomedicínského inženýrství > Detektor lži

Detektor lži


Vyšetření detektorem lži spočívá v měření několika fyziologických parametrů, jako jsou dechová a tepová frekvence, změna krevního tlaku, změna galvanického odporu kůže a změny v hlase.

Základním principem detektoru lži je skutečnost, že autonomní nervový systém, který tyto fyziologické veličiny řídí, nemůže být ovlivňován vědomě a člověk tak není schopen kontrolovat veškeré reakce svého těla.