Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích > Budova D > Fyzikální pokusy

Fyzikální pokusy

17:00 – 19:30
Program pro děti Experimenty Komentovaná ukázka
Budova D (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích)
Okružní 517/10
GPS: 48.9963; 14.4944
Info: D416
Doprava: Zastávka: Areál VŠTE nebo Okružní VŠTE

  • Nenewtonovská kapalina – roztok škrobu a vody, inteligentní plastelína
  • Obtékání těles – pingpongový míček v proudu vzduchu, Magnusův jev – proč lze odehrát faleš?
  • Setrvačník
  • Newtonova houpačka – zákon zachování energie, pružné srážky
  • Tření – nádoba s pískem a špejle