Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Olomouc > Univerzita Palackého v Olomouci > Přírodovědecká fakulta > Geologie jako detektivka – hledání stop kontaminace v životním prostředí

Geologie jako detektivka – hledání stop kontaminace v životním prostředí

18:00 – 00:00
Workshop
Přírodovědecká fakulta (Univerzita Palackého v Olomouci)
tř. 17 listopadu 12
GPS: 49.5925; 17.2632
Doprava: Tram: Envelopa, Žižkovo nám.

Naše životní prostředí je znečištěno jedy a kontaminanty, které nacházíme v podzemní vodě, půdě, sedimentech i rostlinách. Na našem stánku vám ukážeme, jak geologové identifikují toxické kovy a radioaktivní látky, jak určují jejich stáří a dešifrují historii kontaminace vpravdě detektivními metodami. Přijďte si porovnat úroveň radioaktivity spadových sedimentů z černobylské havárie a běžných žul na našem gamaspektrometru a možná zažijete překvapení. Uvidíte, jak se měří koncentrace těžkých kovů v půdách a sedimentech ručním spektrometrem EDXRF a na elektronové mikrosondě, nebo si vyzkoušíte, jaké to je, být kapitánem na naší plovoucí vrtné platformě hledající kontaminované sedimenty na přehradách.