Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > České vysoké učení technické v Praze > Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská > Jaderné reaktory – nástroj k redukci emisí CO2

Jaderné reaktory – nástroj k redukci emisí CO2


Redukce emisí CO2 je jedním z hlavních cílů v boji proti rostoucím průměrným teplotám způsobujícím globální změnu klimatu. Jakou roli mohou v těchto snahách hrát jaderné reaktory? Jaká řešení v oblasti energetiky mohou zaujmout?