Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > České vysoké učení technické v Praze > Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská > Šetrné nanotechnologie inspirované přírodou

Šetrné nanotechnologie inspirované přírodou


Jak zvýšit účinnost fotovoltaických panelů? Jak se elegantně chránit před škodlivým UV zářením? Jak chránit interiéry budov před vysokými teplotami v letních vedrech? Nejenom odpovědi na uvedené otázky budou obsahem přednášky rozdělené do dvou bloků, ve kterých se posluchači dozvědí o inspiraci fyziků v živé přírodě a o některých rafinovaných postupech, jak ovládat světlo a obecněji elektromagnetické záření ve spektrálních oblastech blízkých (viditelnému) světlu. Zmíněny budou barvy duhy, nanostruktury, nanočástice, nanozlato, nanostříbro, diamanty, křídla motýlů, samouspořádání i krása chrámových vitráží.