Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Národní zemědělské muzeum > Národní zemědělské muzeum > 100 let Výzkumné stanice vinařské Karlštejn

100 let Výzkumné stanice vinařské Karlštejn

20:00 – 20:30
Přednáška
Národní zemědělské muzeum (Národní zemědělské muzeum)
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
GPS: 50.0971; 14.4232
Info: Malý sál, přízemí
Doprava: MHD: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 (Letenské náměstí)

Přednáší: Ing. Radomíra Střalková, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Od vzniku až po současnost – historie Výzkumné stanice vinařské Karlštejn, VÚRV