Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Národní zemědělské muzeum > Národní zemědělské muzeum > Bez vody a půdy to nepůjde

Bez vody a půdy to nepůjde

17:00 – 22:00
Program pro děti Experimenty Komentovaná ukázka
Národní zemědělské muzeum (Národní zemědělské muzeum)
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
GPS: 50.0971; 14.4232
Info: Velký sál, přízemí
Doprava: MHD: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 (Letenské náměstí)

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Vlastnosti půdy a ukázky půdní eroze. Demonstrace infiltrometru, prezentace tvorby odtoku z povodí (vliv distribuce srážek – povrchový odtok, přívalové povodně vs. sucho). Prezentace termografického měření ve vazbě na kvalitu vod.