Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Národní zemědělské muzeum > Národní zemědělské muzeum > Proměny lesa a krajiny v závislosti na našem poznání

Proměny lesa a krajiny v závislosti na našem poznání

17:00 – 22:00
Poradna Komentovaná ukázka
Národní zemědělské muzeum (Národní zemědělské muzeum)
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
GPS: 50.0971; 14.4232
Info: Foyer, 1. patro
Doprava: MHD: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 (Letenské náměstí)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Proměny světa, světa v pohybu, světa, v němž jedním z důsledků změn klimatu, ale i světového obchodu a cestování je migrace organismů, které překonávají obrovské vzdálenosti a osidlují nová území, některé se stávají hrozbou, jiné zdomácní. Jak žít a chovat se šetrně k naší planetě Zemi. Jak porozumět proměnám lesa a krajiny v závislosti na našem poznání.