Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Národní zemědělské muzeum > Národní zemědělské muzeum > O rezistenci mikroorganismů k pesticidům a o tom, jak vzniku rezistence čelit

O rezistenci mikroorganismů k pesticidům a o tom, jak vzniku rezistence čelit

21:30 – 22:00
Přednáška
Národní zemědělské muzeum (Národní zemědělské muzeum)
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
GPS: 50.0971; 14.4232
Info: Objevovna, 2. patro
Doprava: MHD: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 (Letenské náměstí)

Přednáší: Ing. Matěj Pánek, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Může molekulární genetika pomoci při ochraně rostlin? Od DNA mikroskopických hub k efektivní ochraně rostlin.