Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Národní zemědělské muzeum > Národní zemědělské muzeum > Revitalizace vodních toků jako šetrný prostředek k zadržení vody v krajině

Revitalizace vodních toků jako šetrný prostředek k zadržení vody v krajině

18:00 – 18:30
Přednáška
Národní zemědělské muzeum (Národní zemědělské muzeum)
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
GPS: 50.0971; 14.4232
Info: Objevovna, 2. patro
Doprava: MHD: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 (Letenské náměstí)

Přednáší: RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik

Naše společnost se musí připravit na častější extrémy počasí - povodně a období sucha, která mohou být doprovázená nedostatkem vody. Klíčem k zajištění dostatku vody je její zadržení v krajině, k čemuž nám mohou pomocí, kromě jiných opatření, i revitalizace vodních toků.